[Jubilatio]

XIIes Journées Mondiales de la Jeunesse, Paris 1997

Välkomna!

De tolfte Världsungdomsdagarna i Paris (18 - 24 augusti 1997) vill ta emot ungdomar från hela världen för att ge dem en möjlighet att fördjupa deras kristna tro.

Under mötet kommer också att finnas tid för att träffas och umgås på ett trevligt sätt. Det är ungdomsfestivalen den 19 - 21 augusti.

Bröder, systrar och lekmän från dominikanorden och franciskanorden, och deras vänner liksom munkar och nunnor från kontemplativa ordnar förbereder tillsammans ett projekt som innehåller umgänge, musik, bön och vänskap. Projektet kallas för JUBILATIO, och innehåller tre olika delar:

På andra sidor kan ni hitta mer information på franska, engelska, tyska eller spanska.

Vi önskar er trevliga dagar i Paris under Världsungdomsdagarna!


Måndag 18 Tisdag 19 Onsdag 20 Torsdag 21 Fredag 22 Lördag 23 Söndag 24
Ungdomsfestival Katekes Katekes Katekes Pilgrimsfärd Mässa med påven
Mottagande Mässa på Invalidsesplanaden Ungdomsfestival Mässa med påven Champ de Mars Ungdomsfestival Ankomst till Longchamp Sändning
Välkomstfest där man bor Ungdomsfestival Vaka där man bor Andlig vaka Korsvägsandakt Vaka i Longchamp


Mise à jour : 8 mai 1997.