[Jubilatio]

XIIes Journées Mondiales de la Jeunesse, Paris 1997

Mabuhay!

Nagagalak kami sa inyong pagdalo.
Ang Paris Fransya ay naghahanda para sa ika labing-dalawa (12th) kaarawan ng Kabataan ng Mundo. Naghahanda ito na salubungin ang mga Kabataan mula sa lahat ng suluk ng mundo para ipadama ang pagtiwala at pananampalatya at buhay Kristiano.

May mga araw sa pagsasaya: Ang Kapistahan ng Kabataan, magmula sa ika labing siyam (19) hanggang ika dalawangput-isa (21) ng Agosto (Tingnan ang kalindaryo sa ibaba).

Ang mga magkapatiran ng Dominicano, Franciscano, at mga karaniwan tao, kanilang mga kaibigan, kasama na rin ang mga mongha at madre ng samahang contemplativo ay nagkakaisa sa pgsisikap upang mabuo ang prohekto na tinatawag at pinangalang JUBILATIO, na kasama ang tatlong elemento:

Mga karagdagan patalastas ang maaring kuhaning sa aming mga babasahin sa Fransya, Ingles, Alemanya at Kastila.

Masaya kayo sa Paris sa Kaarawang Kabataan Ng Mundo!


Kalindaryo:

Lunes 18 Martes 19 Myerkoles 20 Huebes 21 Byernes 22 Sabado 23 Linggo 24
Kapistahan ng Kabataan Katikismo Katikismo Katikismo Paglalakbay sa pagsampalataya Misa kasama ang Papa John Paul
Pagdating sa Paris at pahinga sa tutuluyan Unang Misa sa Esplanade des Invalides Kapistahan ng Kabataan Misa kasama ang Papa John Paul sa Champ de Mars Kapistahan ng Kabataan Pagsusumpa sa tungkulin sa Longchamp Pagpapaalaman!
Welcome parties sa tirahan Kapistahan ng Kabataan Paglalamay sa tirahan Paglalamay Via Krusis Paglalamay kasama ang Papa John Paul sa Longchamp


Mise à jour : 8 mai 1997.